Cookies

Cookie je informace v podobě textového řetězce. Tento řetězec je obsahem cookie souboru, který webový server ukládá do webového prohlížeče ve vašem počítači, aby si vás zapamatoval.

Soubory cookie pomáhají webovým serverům rychleji uspořádat obsah svých stránek tak, aby odpovídal vašim zájmům. Většina serverů soubory cookie využívá.

Samotné soubory cookie nelze používat k vaší identifikaci.

Cookie běžně obsahuje název domény, ze které pochází, dobu své existence a hodnotu, což je obvykle náhodně vygenerované jednoznačné číslo. Tento webový server používá dva Typy souborů cookie:

  • dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem webovém prohlížeči jen v průběhu trvání relace
  • trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem webovém prohlížeči mnohem déle (jak dlouho, to závisí na době existence konkrétních souborů cookie).

Jak tento webový server soubory cookie používá a které informace do nich ukládá?

Dočasné soubory cookie: vám dovolují uchovávat si informace při přecházení z jedné stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaně zadávat určité údaje zajišťují v průběhu relace přístup k uloženým informacím

Trvalé soubory cookie: pomáhají jednoznačně vás identifikovat (pomocí čísla, takže nejste identifikováni osobně), jestliže opětovně navštívíte tyto stránky.

Soubory cookie třetích stran nejsou na tomto webovém serveru použity.

No Internet Connection